TelefonFacebook

+420 608 822 250

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky při nákupu na e-shopu www.graphicfactory.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společnosti Graphic factory s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Graphic factory spol. s r.o., se sídlem Pod lipami 70, 130 00 Praha 3, IČ: 28950615, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 155295 vedená u Městského soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Obecná ustanovení

 1. Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.
 2. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je kupující kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.
 3. Pokud není u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu nebo jiných technických potíží, kupující je povinen se o ceně informovat. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.
 4. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH.
 5. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na e-shopu www.graphicfactory.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 Platba za zboží a dodací podmínky

Objednávky zařazujeme do výroby následující pracovní den. Výroba trvá max. 2 týdny. Při zasílání zboží prostřednictvím PPL po ČR je dodací lhůta většinou 1 pracovní den.

 1. Zboží je placeno buď při převzetí dobírkou, předem převodem na účet či přes online platební metody používané naším Eshopem.
 2. Zboží rozesíláme po ČR a SR. 

Doprava zboží

1.      V rámci Prahy je poskytován rozvoz kurýrní službou.

Objednané zboží rozvážíme po Praze bez ohledu na cenu, druh a množství.

Oblastí “PRAHA” se rozumí všechny adresy, jejichž PSČ začíná číslem 1 (jedničkou).

Cena: objednávka do 2000 Kč cena 99 Kč vč. DPH. Nad 2000 Kč je doprava zdarma. Toto jsou koncové ceny včetně DPH bez jakýchkoliv dalších příplatků.

Rozvrh závozů: Pondělí - Pátek 08:00 - 21:00 h, datum i čas dodání je vždy určován prodejcem.

V den závozu upřesníme přibližný čas dodání zboží (s rozmezím 2 hodin) zprávou SMS - tato SMS musí být následně zákazníkem potvrzena slovem "Potvrzuji"

Upozornění: z technických a ekonomických důvodů, není možné brát na zřetel poznámky, které jakkoliv určují den (dny) nebo čas, kdy lze či nelze zboží doručit. Pokud Vám, tato služba v této podobě nevyhovuje, použijte prosím jiný způsob doručení (odběru). Děkujeme za pochopení.

Donášku zboží do bytu neposkytujeme ani za úplatu z důvodu bezpečnosti zdraví a životů našich zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

 2.      Zboží lze zaslat i na dobírku přepravní společností Intime

Intime - platba předem nebo online

Váha od kg

Váha do kg

Cena/ Kč

0

1

99 Kč

1

3

119 Kč

3

5

129 Kč

Intime - platba na dobírku 

+ doběrečné 22 Kč

platba předem na účet nebo online: bez doběrečného

3.      Bezplatný osobní odběr na naší provozovně

Při dotazech na stav objednávky uveďte prosím vždy její číslo.

Poznámka: při neodebrání zásilky (odmítnuto - nereagování na dvě (2x) oznámení zprávou SMS o datu a čase závozu + možnost osobního odběru) bude objednávka stornována s příznakem "neodebráno" (pro případnou následnou objednávku bude požadována platba předem - převodem nebo poštovní poukázkou).

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a) Odstoupení od kupní smlouvy (zákazník):

Kupující má právo v případě nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží reklamovat a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží pokud je zboží v rozporu s objednávkou či vykazuje nějaké vady způsobené při výrobě. Kupující nemá právo reklamovat zboží a požadovat zpět peníze pokud je důvod nespokojenosti s výrobkem zapříčiněn špatnou objednávkou či např. zasláním nedostatečných podkladů pro tisk.

 1. Toto právo má kupující ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží objednané přes internet a dodané přepravní službou.
 2. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště, nebo PPL, případně jinému dopravci) nebo přímo prodávajícímu. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.  Peníze za zboží včetně zaplacených expedičních poplatků účtovaných při přepravě od prodávajícího kupujícímu budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet a to nejpozději do třiceti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

b) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zaslané podklady nejsou dostatečné pro kvalitní výrobu produktu

2. údaje vypněné objednávajícím jsou neúplné či nepravdivé

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky nakupující zboží na IČ. Tuto možnost umožňujeme pouze u vybraných produktů, které jsou skladem dostupné v České Republice a po předchozí dohodě.

 

Nastane-li taková situace, kupující je neprodleně kontaktován. Zaplatil-li již kupující část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající ihned o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena aktuální platná cena pro příslušnou objednávku.

Každou objednávku lze do 6 hodin od objednání zrušit telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby nebo číslo objednávky. V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.


Reklamace

Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.

 1. Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, PPL a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 4. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně do a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení nutných dokumentů, řádně vyplněného a podepsaného reklamačního formuláře a zboží. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 z.č. 634/1992 Sb. prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.
 6. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 7. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí výdaje na dopravu prodejce.
 8. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník.
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená bylo převzáno zboží, předložena kopie dokladů o prodeji zboží a řádně vyplněný a podepsaný reklamační formulář. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem, špatným skladováním či používáním a běžným opotřebením.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů. 

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím.
 2. Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Věrnostní program

Nákup v našem internetovém obchodě se Vám rozhodně vyplatí, stejně jako zachovat nám přízeň. Věrnostní program, tedy slevy, které jsme pro Vás připravili, se vztahují na veškerý sortiment a to včetně zboží výprodejového i akčního.

Pro zákazníky, kteří u nás nakoupí vícekrát, jsme připravili věrnostní program. Výše slevy se odvíjí od počtu učiněných a dokončených objednávek v našem obchodě. Časově není nijak omezena, takže pro získání slevy je třeba se zaregistrovat a poté už stačí se před každým vytvořením objednávky pouze přihlásit. Slevu zákazník ziská až po vyřízení předchozí objednávky. Slevy budou přičteny, respektive cena snížena pri odeslání Vaší zásilky. Výše slevy je zobrazena v profilu zákaznického účtu. 
Hodnota 1 bodu je 1 Kč. Body lze uplatňovat pouze jako slevu při další objednávce a není možno je vymáhat jiným způsobem.

Objem nákupu hodnota 1 bodu při objemu nákupu
0-100 Kč  - 0 Kč

100 - 1999 Kč - 100 Kč

2000 a více - 200 Kč

Hodnocení produktů - 2 body

Recenze produktu - 2 body

 

Podmínky slevové akce na portálu Kuponplus.cz:

Produkt:

Digitální tisk Vámi dodaných fotografií v různých formátech na lesklý, matný křídový papír nebo speciální superlesklý fotopapír.

 • rozměry: 9x13 cm, 10x15 cm, 20x30 cm, 30x40 cm
 • papír: 250g - křída lesk nebo mat, speciál superlesk
 • provedení: lesklé, matné, superlesklé
 • tisk je na ořez do kraje (bez bílých okrajů)

Fotografie nahrajete jednoduše ze svého počítače do formuláře, který Vám přijde v emailu s potvrzením objednávky. Fotografie nám také můžete zaslat na datovém nosiči poštou či doručit osobně. Podporované formáty fotografií jsou: .jpg, .tiff, .eps, .pdf
Fotografie zkontrolujeme, přizpůsobíme a oříznene dle formátu. Pokud zjistíme, že dodaná fotografie nemá vhodné parametry, např. malé rozlišení, velikost, formát apod., upozorníme Vás a požádáme o zaslání jiné na výměnu. V ceně je základní úprava fotografií k tisku. V ceně není dodatečná individuální úprava fotografií (barevnost, kontrast, jas, saturace, ostrost apod.), ta je možná po individuální domluvě za příplatek. Doporučená velikost souboru fotgrafie pro dobrý výsledek je velmi orientačně nad 2MB ve formátu .jpg

Kalendář A3 jednoměsíční

 • Rozměry: 297 x 420 mm
 • Papír: lesklá křída 210g
 • Počet listů: 12 + titulní
 • Vazba: drátěná kalendářová vazba
Vyberte si z několika originálních designů se stylem, který se Vám zrovna hodí k Vašim fotografiím.
Vpravo zvolte variantu stylu, zobrazí se Vám ukázka titulní strany, ostatní ukázky stylů si můžete prohlédnout jak v galerií fotografií, tak v záložce Ke stažení (pod obrázky), kde jsou jednotlivé ukázky titulní a vnitřní strany volně ke stažení. 
Fotografii na každý měsíc nahrajete jednoduše ze svého počítače v pořadí v jakém potřebujete do formuláře, který Vám přijde v emailu s potvrzením objednávky.
Pokud máte vlastní grafiku a chcete kalendář vyrobit ze svých dat, vyberte produkt daného formátu, libovolného designu a do poznámky při odeslání objednávky napiště "Chci vyrobit ze svých dat" a data nahrajte do formuláře místo fotografií. Data musí být v tiském .pdf (1:1, min.240dpi, CMYK, se spadávkou a ořezovými značkami). Podporované formáty fotografií jsou: .jpg, .tiff, .eps, .pdf
Fotografie zkontrolujeme, přizpůsobíme a oříznene dle formátu. Pokud zjistíme, že dodaná fotografie nemá vhodné parametry, např. malé rozlišení, velikost, formát apod., upozorníme Vás a požádáme o zaslání jiné na výměnu. V ceně je základní úprava fotografií k tisku. V ceně není dodatečná individuální úprava fotografií (barevnost, kontrast, jas, saturace, ostrost apod.), ta je možná po individuální domluvě za příplatek. Doporučená velikost souboru fotografie pro dobrý výsledek je velmi orientačně nad 2MB ve formátu .jpg. Fotografie použité uvnitř stylů jsou pouze ilustrační.